Trio SIHKAN

Christinegaard Hovedgaard, 13. november kl. 14.00
Arrangert med støtte fra Bergen kommune, Kulturrådet og Riksmålsforeningen.

Det blir ensemble-debut denne søndagen, i betydningen at trioen Silje Solberg, Hans Knut Sveen og Anette C. Bjørnenak har dannet akronymnavnet SIHKAN. Trioen kjenner flere igjen fra konserten, «Purcell og geitelokk» for et år siden, og siden har de tre utøverne funnet inspirasjon i det som både er felles og kontrastfylt mellom betegnelsene «tradisjon» og «barokk».

Innenfor sjangerområder i musikkutøving er det gjerne spørsmål rundt og valg av instrumentarium som er det første man fester seg ved: Hvilke feler er det «riktig» å bruke til slåttespill, må barokk klaverrepertoar primært spilles på cembalo, og bør man egentlig spille blokkfløytesonater på moderne tverrfløyte? Men erfaring og praksis med instrument setter farge på hvordan utøverne tolker og framfører musikk, og virker sterkt inn på resultatet.
Hovedtemaet for programmet er «Barokkmusikk i Nordhordlandsk drakt» og i forarbeidet har Trio SIHKAN kommet over såpass mye materiale at det på sett og vis nesten bare er utøvernes faglige og geografiske tilhørighet som dekkes av den tittelen, helt i tråd med alt som foregår når noe skal plasseres i sjangerboks.
Her bys det på polsk sonate av G.Ph. Telemann, slåttespill på harmonium, renessansedans på hardingfele og feiar på blokkfløyte.