Om Antikk Musikk

Foreningen Antikk Musikk

Foreningen Antikk Musikk ble startet i 2007 som en forening for organisasjoner og ensembler som har utøving av tidligmusikk som sitt formål. Foreningens formålsparagraf er formet ut fra intensjonen om å koordinere og samle virksomheten, både med tanke på faglig orientering, men ikke minst med tanke på å gi publikum i Bergen arenaer hvor konsertserier blir produsert.

Fra 2007-2019 holdt foreningen konserter på søndager i Latinskolen i Lille Øvregate 38, nå kjent som Holbergmuseet eller Bergen Skolemuseum. Siden januar 2019 har vi holdt konsertene våre på søndager klokka 14 på Christinegaard Hovedgård i Sandviken. De holder åpen kafé fra 12-16.

Konsertserier

Bergen har et særdeles aktivt miljø for tidligmusikk. Ensemblet Bergen Barokk har vært aktivt nasjonalt og internasjonalt i en årrekke, men i de siste årene har stadig flere ensembler og utøvere som spesialiserer seg på historisk oppføringspraksis kommet til: Currentes, Tinta Barroca, The Ladys Entertainment, Musica Celines, Welhavens kvartett, m.fl. Antikk Musikk tilrettelegger for konserter med tidligmusikk på historiske instrumenter i Bergen.

Styret 2023

Styreleder Knut Christian Jansson
Medlem Hilary Foster
Medlem Cristina Trulsen
Medlem Sjur Haga Bringeland
Medlem Hans Knut Sveen

Kontakt og informasjon

dagligleder@antikkmusikk.com

Støtteinstanser og samarbeidspartnere

Bergen kommune
FFUK
Kulturdirektoratet
Bergens Riksmålsforening
Christinegaard Hovedgaard