Om Antikk Musikk

Foreningen Antikk Musikk

Foreningen Antikk Musikk ble startet i 2007 som en forening for organisasjoner og ensembler som har utøving av tidligmusikk som sitt formål. Foreningens formålsparagraf er formet ut fra intensjonen om å koordinere og samle virksomheten, både med tanke på faglig orientering, men ikke minst med tanke på å gi publikum i Bergen arenaer hvor konsertserier blir produsert.

Fra 2007-2019 holdt foreningen konserter på søndager i Latinskolen i Lille Øvregate 38, nå kjent som Holbergmuseet eller Bergen Skolemuseum. Siden januar 2019 har vi holdt konsertene våre på søndager klokka 14 på Christinegaard hovedgård i Sandviken. Christinegaard har åpen kafé fra 12-16, og selger kaffe og himmelsk gode kaker!

Konsertserier

Bergen har et særdeles aktivt miljø for tidligmusikk. Ensemblet Bergen Barokk har vært aktivt nasjonalt og internasjonalt i en årrekke, men i de siste årene har stadig flere ensembler og utøvere som spesialiserer seg på historisk oppføringspraksis kommet til: Currentes, Herr Berlins Peblinge, Tinta Barroca, The Ladys Entertainment, Tidlig Influensa, Musica Celines, m.fl. Foreningen Antikk Musikk tilrettelegger for konserter med tidligmusikk på historiske instrumenter i Bergen.

Et mål for Antikk Musikk er å gå inn på nye arenaer for å presentere tidligmusikk. Høsten 2019 skal vi ha Kafebarokk på Kronstad hovedgård. Kafebarokk er en uformell tidligmusikkscene der profesjonelle, amatører, barn og unge kan spille sammen med et husband bestående av profesjonelle musikere. Husbandet blir ledet av pianist og komiker Sjur Hjeltnes.

Styret

Styreleder Knut Christian Jansson
Medlem Ingrid Eriksen Hagen
Medlem Jostein Gundersen
Medlem Sjur Haga Bringeland
Medlem Hans Knut Sveen

Kontakt og informasjon

dagligleder@antikkmusikk.com

Støtteinstanser og samarbeidspartnere

Bergen kommune
FFUK
Bymuseet i Bergen
Norsk kulturråd
Bergens Riksmålsforening
Christinegaard hovedgård