MOLL OG MELANKOLI

Konsert – Christinegaard Hovedgaard, søndag 21. mars kl. 14.00

Siri Hilmem, cello (foto: EKO/Bergen Barokk)

Siri Hilmen – cello
Hans Knut Sveen – cembalo

Det opprinnelige prosjektet «Kveldshymner» er blitt utsatt til senere i 2021 siden smittevernsmyndighetene for tiden ikke er overbegeistret for internasjonale reiser.
I lys av dette kan det passe å trekke frem et programtema som peker i retning av tungsinn og mismot. 

Men melankoli kan bety mer enn bare tung følelse. I musikk er opplevelsen av melankoli noe som igjen kan gi et løft i tilværelsen. Innen 1600-tallsmusikk er for eksempel Dowlands tårefylte tematikk («Semper Dowland semper dolens» – «Alltid Dowland, alltid lidelse») sentral for hans uttrykk, og det igjen kan tolkes i lys av samtidens forståelse av mennesket, sjelen og kroppen.

I denne konserten er «moll-delen» representert gjennom to av Antonio Vivaldis sonater for cello. Ikke bare er de notert i a- og e-moll. Kombinasjonen av Vivaldis dramatiske melodiformer og det klangmørke instrumentet bidrar også til å forsterke følelsen av melankoli.

Går vi lenger inn på den tekstlige siden, kan tittelen på et av Johann J. Frobergers cembalostykker virke ytterligere tyngende: «Meditasjon over min framtidige død» står i lys av Dowlands dolens, i forundring over menneskets evne til melankoli. Meditasjonen er ikke nødvendigvis trist i det hele tatt. Den plasserer seg som et memento mori («husk at du skal dø») og er like mye en fascinasjon over livets forgjengelighet som en moralsk oppfordring til å føre et riktig liv.

Her inviteres altså du som lytter inn i rom hvor du strengt tatt kan tenke hva du vil, føle det som måtte melde seg og nyte godlyd fra en riktig barokk kammerduett. Om tungsinnet skulle overmanne deg, vil helt sikkert litt kake fra Christinegaard Hovedgaards kafé (åpen fra kl. 12.00) lette byrden.

Program: 
Antonio Vivaldi: To sonater for cello og cembalo (basso continuo)
Johann Jacob Froberger: To suiter for cembalo solo.