PASTORALE PREFERANSAR

The Ladys Entertainment:
Ingvill Holter, sopran
Sjur Haga Bringeland, blokkfløyter
Daniel T. Gundersen, cembalo

Christinegaard Hovedgaard, 27. mars kl 14.00

The Ladys Entertainment har denne sundagen sopranen Ingvill Holter som gjest i eit knippe verdslege pastoralkantatar frå barokkens Italia. Saman vil dei spela musikk med arkadisk dåm av Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel og Benedetto Marcello.Arkadia er namnet på eit fjellendt landskap med grøne høgsletter midt på Peloponnes i Hellas. Men det er òg ein tilstand i hugen til poetiske menneske – eit draumelandskap med syngande
hyrdingar og leikande nymfer kring glasklåre kjelder. Den romerske diktaren Vergil la hyrdedikta sine til Arkadia, og i renessansen danna italienaren Jacopo Sannazaro kring 1500 skule med det store prosadiktet Arcadia.
Pastoraldiktinga (frå lat. hyrding) påverka dei fleste kunstartar, også musikken. Hyrdespela i renessansen, som blei kalla pastoralar, utvikla seg kring 1600 til operaen. Nært beslekta, som ein slags einskildscene frå ein opera, er den verslege solokantaten. På denne konserten får me høyra slike verk med blokkfløyte – som i eigenskap av å vera sjølve sinnbildet på hyrdinginstrumentet set oss i den rette arkadiske stemninga.

IBERISK LENGSEL

Christinegaard Hovedgaard, 6 mars kl. 14.00
Et konsertprogram der Luana Gundersen (traverso) og Ines Maidre (cembalo) utforsker videre den iberiske musikken.

På oppdagelsesferd i Domenico Scarlattis, Antonio Solers, og andre iberiske barokk-komponisters enorme skattkiste finner man fort at denne musikken inneholder mye mer enn temperamentsfull flamboyance. Dette programmet kaster lys over de lyriske, emosjonelle og mer innadvendte aspektene ved den iberiske musikken og viser fram sider ved den som uttrykker både savn og kjærlighet, ensomhet og lengsel.
Lengsel på portugisisk kan oversettes som saudade. Ordet brukes allerede på 1500-tallet i portugisisk musikk, og beskriver en melankolsk og kjærlig følelse av det å savne noen eller noe. «Iberisk lengsel» byr blant annet på et møte med den andalusiske cante jondo, en av de mer seriøse formene innen flamencomusikken. Cante jondo, eller «dyp sang», var en særegen, rikt utsmykket melodisk stil som kjennetegnes ved bruk av dramatiske resitativ og intrikate rytmer.

Tysk kvalitet: Birkenstock!

Det finst sabla masse bra musikk der ute! Hvis ein tenkjer seg om er det jo ikkje rart at komponistane me kjenner – Bach, Händel, Telemann – berre er toppen av isfjellet. Dei sprang på ingen måte ut av eit vakuum.
Stefan Lindvall har ein diger notesamling, og han er ikkje redd for å bruke den. Saman med Ingrid Hagen har han snart jobba seg gjennom alle dei 6 sonatene for cembalo og fiolin av Christian Ernst Graaf. Dessutan speler dei Bach-eleven og gambe-virtuosen Abel. Nok ein sonate av den eksentriske Graupner, han som haldt på å bli Thomaskantor i staden for Bach. Kanskje til og med ein våryr liten eleganse av Felice Giardini. Og ikkje minst: Johann Adam Birkenstock som ikkje laga fotformsandaler, men høgkvalitets felesonater i italiensk stil!

Ingrid Eriksen Hagen, cembalo
Stefan Lindvall, fiolin

Christinegaard Hovedgaard, søndag 20. februar kl. 14.00

Schubert-lieder i Fridalen kirke søndag 30. januar kl 15:00

Ole Morten Velde, tenor
Olav Frøyen Sandvik, guttesopran
Knut Christian Jansson, hammerklaver

Velkommen til en time med høydepunkter fra Schuberts liedproduksjon. Du får høre utdrag fra de to store liedsyklusene «Winterreise» og «Die schöne Müllerin» samt enkeltstående sanger. 

Liedene spenner vidt: Fra den glade og sorgløse vandreren i «Das Wandern» til lirekassemannens dødsbudskap i «Der Leierman», fra den høystemte hyllesten til kunsten i «An die Musik» til drømmeverdenen i «Nacht und Träume», fra den boblende menneskelige kjærligheten i «Mein» til den guddommelige kjærligheten i «Ave Maria».

Jansson spiller på et hammerklaver bygget av Paul McNulty etter modell av et Walter-klaver fra 1805.

Billetter kr 150 v/inngangen (Vipps eller kontant)
Konserten er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet og Vestland fylke

MOGNE FRUKTER

Sundag 28. november kl. 14.00, Christinegaard Hovedgaard

Sjur Haga Bringeland, blokkfløyter
Stefan Lindvall, barokkfiolin
Siri Hilmen, barokkcello
Daniel Tang Gundersen, cembalo

Under konserten denne sundagen utvidar blokkfløytisten og cembalisten i The Ladys Entertainment kjernebesetninga si til òg å omfatta fiolin og cello. I denne konstellasjonen vil ensemblet framføra triosonatar av dei to store tyskarane av 1685-generasjonen: Johann Sebastian Bach og Georg Friedrich Händel.

Som form sette triosonaten store krav til komponisten. Dei to toppstemmene skulle nemleg handsamast mest mogleg likeverdig, i tillegg til at basso continuo-stemma (cello og cembalo) òg skulle ta del i det melodiske forløpet, altså ikkje berre fungera som akkompagnement.

Bach og Händel var begge geniale når det galt å kombinera songlege melodiar med grundig utarbeidd polyfoni. Verka deira kan difor med rette kallast den barokke trioformas mest mogne frukter.

Christinegaard opnar kl. 12 på sundagar, og i kafeen er der servering.

Foreningen Antikk Musikk blir støtta av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

BACH PÅ YMSE VIS

Sundag 14. november kl. 14.00, Christinegaard Hovedgaard

Stefan Lindvall, barokkfiolin
Hans Gunnar Hagen, barokkbratsj
Ingrid E. Hagen, cembalo

Johann Sebastian Bach (1685–1750) er mellom komponistane som skreiv musikk så rik på kompositorisk substans at han fungerer i dei fleste former. Verka «overlever» sjølv dei underlegaste arrangement – tenk berre på bruken av hans greatest hits i alt frå dataspel til pop og hiphop!

Vel, så outrert blir det ikkje denne sundagen på Christinegaard Hovedgaard. Men konserten byr på overraskingar der publikum nok vil nikka attkjennande til mange av nummera, som musikarane har omarbeida i ny klangbunad for instrumenta sine fiolin, bratsj og cembalo. Slikt var elles ikkje framandt for organisten og cembalisten Bach, som sjølv arrangerte musikken til komponistkollegaar han sette spesielt pris på til sitt instrument.

Christinegaard opnar kl. 12 på sundagar, og i kafeen er der servering.

Foreningen Antikk Musikk blir støtta av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

Purcell og geitelokk

Anette Bjørnenak ha samlet Silje Solberg og Hans Knut Sveen i en barokk folketrio når de spiller på Christinegaard Hovedgaard søndag 7.11 kl 14.00. De skifter mellom norske toner til engelsk komponert musikk og blander hardingfele, blokkfløyter og cembalo i en herlig mix, slik vi kjenner det igjen fra Bjørnenaks prosjekter under navnet FolkeBarokk. 

Foreningen Antikk Musikk støttes av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

IBERISK FLAMBOYANCE

Christinegaard Hovedgaard
Søndag 31. oktober, kl 14.

Luana Gundersen, traverso
Ines Maidre, cembalo

Med utgangspunkt i komponisten Domenico Scarlattis musikk vil programmet kaste lys over et fargerikt kapittel i europeisk musikkhistorie  som leder oss til  rytmer, harmonier og danser fra den iberiske halvøy.  I løpet av sin langvarig tjeneste som hoffmusiker ved kongehusene i Portugal og Spania absorberte Scarlatti i sin musikk karakteristiske stiltrekk fra den iberiske folkemusikken, bl.a. imitasjoner av lyden av kastanjetter og spanske gitarer, friske modulasjoner etc. Samtidig satte han med sine italienske røtter dype spor i iberisk tangentmusikk. Særlig hos spanske Antonio Soler og portugisiske Seixas høres tydelige spor av Scarlattis innflytelse i virtuositet og uredde bruk av tangenter.  Fløytesonatene av A. Rodil og F.X.Baptista tilhører en litt senere epoke og bærer allerede tegn på klassisisme tidens eleganse.

Foreningen Antikk Musikk støttes av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

Kveldstonar

Konsert på Christinegaard Hovedgaard, søndag 24. oktober kl 14.00.

Berit Opheim, song
Aasmund Rognøy-Kaldestad, song
Nils Økland, feler
Thor-Harald Johnsen, lutt og teorbe
Mikko Perkola, viola da gamba
Regi: Tore Nysæther

Programmet består av engelske songar frå 1500 og 1600-tallet, av komponistane Henry Purcell, Thomas Champion og John Dowland, saman med norske seinmiddelalder-balladar. 

Songane vert bundne saman med ein tekst som skildrar dei siste timane til ein navnlaus person. Songane er tematisk bunde saman og handlar om undring og betraktningar omkring døden, men her er også tilbakeblikk på eit levd liv.

Christinegaard Hovedgaard er open frå kl. 12. I kafeen er det servering.

Konserten varer ca 70 minutt

Billetter: 200,-/100,- (studenter)

Foreningen Antikk Musikk blir støtta av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.