Sanger om sanger

Konsert med Currentes i Hamre kyrkje, Osterøy, søndag 21. mai kl. 16.00

Currentes: Jostein Gundersen (blokkfløyter), og Hans Lub og Anna Danilevskaïa (middelalderfidel).

Plakat for konsert i Hamre kyrkje

Currentes fremfører komposisjoner basert på kjente sanger: to av renessansens mest populære sanger, Tandernaken og De tous biens plaine, og en sang som i Norge dag er like kjent som de to sangene var for 500 år siden: 17. mai er jeg så glad i.

De tous biens plaine ble komponert som en trestemt sang av Hayne van Ghizeghem i andre halvdel av 1400-tallet. I de påfølgende tiårene skrev en lang rekke komponister nye komposisjoner over denne sangen. Som regel beholdt de en eller to av stemmene fra Ghizeghems første versjon, og skrev nye stemmer over eller under de gamle melodiene. I dette programmet hører vi den opprinnelige komposisjonen og tre senere versjoner, hvor komponistene tester ut ulike komposisjonsteknikker, med raskere stemmer, rytmiske skift fra to-takt til tre-takt, eller også kanon.

Tandernaken begynte sitt liv som en enstemt melodi med ukjent opphav. Melodien ble svært populær og gjenstand for svært fantasirike nye komposisjoner, inkludert en versjon angivelig av Englands kong Henrik VIII. Han var en trenet musiker og komponist, spilte blokkfløyter, og var i besittelse av flere dusin blokkfløyter da han døde.

Currentes har latt seg inspirere av praksisen med å komponere nye stemmer til kjente sanger, og framfører i dette programmet en komposisjon over en melodi med navn Vineux fra renessansen. I tillegg har ensemblet komponert en sats i renessansestil til «17. mai er jeg så glad i», hvor publikum kan høre hvordan slike komposisjonsteknikker anvendes på en sang som er så kjent for oss i dag som Tandernaken var på 1500-tallet. Mot slutten av programmet byr ensemblet på improvisasjoner i middelalderstil over sanger som ble (og fortsatt blir) sunget under messen for Høytiden for den Hellige Treenighet, som feires i overgangen mai-juni.