«It’s About Time»

Birkeland kirke, 2. okt kl. 18.00

Bergen Barokk og Steven Player besøker Birkeland kirke med musikk, fortelling og dans.
«Handlingen» i programmet knyttes opp mot tekster av Newton, Leibniz,Wolff, Ludvig Holberg (København) og Johann E. Gunnerus (København/Trondheim). Der funderes det over datidens nye viten om tyngdekraft, bevegelse, planetenes baner, lysets natur, sjelen og materien.Tekst og musikk tar utgangspunkt i forståelsen av tempo, puls og rytme, og hvordan musikeren forholder seg til disse parametrene.
Medvirkende: Frode Thorsen (blokkfløyter), Stefan Lindvall (fiolin), Siri Hilmen (cello), Hans Knut Sveen (cembalo),Thor-Harald Johnsen (gitar) og Steven Player (gitar og dans).

Konserten er arrangert av Antikk Musikk i samarbeid med Birkeland kirke og skjer med støtte fra Norsk kulturråd og Bergen kommune.