Vi smaker på 17 mai

Kafébarokk på Christinegaard Hovedgaard
Søndag 16. mai kl. 14.00

En fornøyd gjeng etter 17-mai-konsert 2020

Så du 17nde-mai-videoen fra Antikk Musikk i 2020? I år følger vi opp med Kafébarokk for de som tar turen dit. Med musikk fra fjerne og nære tider og steder vartes kafégjestene opp med herlig nasjonalbarokk(!), tradisjonsmusikk, gode minner og generell vårstemning. Det er komiker/kåsør/musiker Sjur Hjeltnes som holder hoffet sammen med Jostein Gundersen, Anette C. B. Philip, Silje Solberg og Hans Knut Sveen.

Normalt er kafébarokk en invitasjon til publikum selv å bidra, men av kjente årsaker må vi tøyle de lystene en stund til. Likevel skal man ikke se bort fra at man blir invitert til, i en kort sekvens, å ta på munnbindet og nynne forsiktig med i en liten hymne til landet, våren, livet og oss selv.

Arrangementet blir litt mer spredt enn en vanlig konsert. Med kløktig smittevernskontrollhjelp fra Christinegaards eminente personale prøver vi å levere musikk fra ulike posisjoner, og er været passende skal man ikke se bort fra at det kan bli noe utemusikk.

Derfor inviterer arrangøren Christinegaard Hovedgaard til fri inngang, men forbereder kjøkkenet på et heftig salg av kafeens herligheter. Arrangementet starter kl. 14 og avsluttes senest 15.30. Kom når det passer og ha en hyggelig dag på Sandvikens eget «Sans Souci».

SOFISTIKERT FOR TRE

25. april kl. 14.00, Christinegaard Hovedgaard – konsert med The Ladys Entertainment

Denne sundagen blir det konsert med The Ladys Entertainment, som består av Sjur Haga Bringeland (blokkfløyter) og Daniel Tang Gundersen (cembalo). Med blokkfløytisten Jostein Gundersen som gjest, spelar dei triosonatar av italiensk, tysk og fransk opphav.

Triosonaten var sjølve prøvesteinen for ein barokk tonekunstnar. Komposisjonsforma, med to overstemmer og basso continuo, var epokens mest sofistikerte – idealet var å komponera slik at dei ulike stemmene verkar likeverdige i høve til kvarandre.

Triosonaten voks, som så mange andre av barokkmusikkens former, fram i Italia. Dei «klassiske» triosamlingane til Arcangelo Corelli (1653–1713) blei imiterte av europeiske komponistar i nærare hundre år etter. Medan dei fyrste trioane var for fiolinar, blei det seinare skrive stykke for ulike blåseinstrumet, noko som auka klangmangfaldet.

Corelli-stykket på programmet står i ei særstilling. Det er eigentleg ein concerto grosso for strykarsolistar og orkester, som blei omarbeidd og utgjeven for to blokkfløyter og cembalo i London i 1720. Det einaste stykket denne sundagen som faktisk er for blokkfløyter, er tyskaren Georg Friedrich Händels (1685–1759) Triosonate i F-dur – etter stilen å døma er dette eit ungdomsverk frå tida hans i Italia.

Tre komposisjonar av den franske kongelege kammermusikaren Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763) utgjer brorparten av programmet. Hans Sonates en trio, op. 3, ber preg av italiensk påverknad, sjølv om han aldri legg frå seg sin distinkte franske aksent, med stutte, elegante motiv og raffinert ornamentikk. Stykka er hovudsakleg mynta på tverrfløyter. Likevel gjer komponisten det klårt at også blokkfløyter kan nyttast.

Dans i byen og på landet

Søndag 18. april kl. 14.00, Christinegaard Hovedgaard

Musica Celines:
Cecilie Haukedal Naismith – blokkfløyter
Hilary Foster – fiolin
Ines Maidre – cembalo

Med konserten «Dans i byen og på landet» utforsker Musica Celines dansens historiske horisont, og tar publikum med på en oppdagelsesreise i europeisk dansemusikk fra nasjoner som blant annet Frankrike og England.

Hvor langt tilbake spores de forskjellige dansene? Hvilke danser kan vi finne igjen i en typisk barokk dansesuite? Og hvordan skiller hoffdansen seg fra dansen på landsbygda?

Velkommen til Christinegaard Hovedgaard i Sandviken!

Kafébarokk utsatt

Dessverre må Kafébarokk på Kronstad utsettes pga smittevernstiltak. Neste konsert blir 18. april på Christinegaard Hovedgaard med Musica Celines – «Dans i byen og på landet». Omtale og program kommer opp senere.

MOLL OG MELANKOLI

Konsert – Christinegaard Hovedgaard, søndag 21. mars kl. 14.00

Siri Hilmem, cello (foto: EKO/Bergen Barokk)

Siri Hilmen – cello
Hans Knut Sveen – cembalo

Det opprinnelige prosjektet «Kveldshymner» er blitt utsatt til senere i 2021 siden smittevernsmyndighetene for tiden ikke er overbegeistret for internasjonale reiser.
I lys av dette kan det passe å trekke frem et programtema som peker i retning av tungsinn og mismot. 

Men melankoli kan bety mer enn bare tung følelse. I musikk er opplevelsen av melankoli noe som igjen kan gi et løft i tilværelsen. Innen 1600-tallsmusikk er for eksempel Dowlands tårefylte tematikk («Semper Dowland semper dolens» – «Alltid Dowland, alltid lidelse») sentral for hans uttrykk, og det igjen kan tolkes i lys av samtidens forståelse av mennesket, sjelen og kroppen.

I denne konserten er «moll-delen» representert gjennom to av Antonio Vivaldis sonater for cello. Ikke bare er de notert i a- og e-moll. Kombinasjonen av Vivaldis dramatiske melodiformer og det klangmørke instrumentet bidrar også til å forsterke følelsen av melankoli.

Går vi lenger inn på den tekstlige siden, kan tittelen på et av Johann J. Frobergers cembalostykker virke ytterligere tyngende: «Meditasjon over min framtidige død» står i lys av Dowlands dolens, i forundring over menneskets evne til melankoli. Meditasjonen er ikke nødvendigvis trist i det hele tatt. Den plasserer seg som et memento mori («husk at du skal dø») og er like mye en fascinasjon over livets forgjengelighet som en moralsk oppfordring til å føre et riktig liv.

Her inviteres altså du som lytter inn i rom hvor du strengt tatt kan tenke hva du vil, føle det som måtte melde seg og nyte godlyd fra en riktig barokk kammerduett. Om tungsinnet skulle overmanne deg, vil helt sikkert litt kake fra Christinegaard Hovedgaards kafé (åpen fra kl. 12.00) lette byrden.

Program: 
Antonio Vivaldi: To sonater for cello og cembalo (basso continuo)
Johann Jacob Froberger: To suiter for cembalo solo.

Tysk høgbarokk – rivalen

Christoph Graupner var hoffkapellmeister i Hessen-Darmstadt. I 1722 fekk han tilbod om stillinga som Thomaskantor i Leipzig. Greven i Darmstadt nekta han likevel å takka ja, og enden på visa blei – som kjend – at Bach fekk denne prestisjefylte kantorstillinga.
Kom på konsert, så får du høyre musikk av både Bach og Graupner!

Stefan Lindvall (barokkfiolin) og Ingrid Hagen (cembalo) arbeider seg dessutan vidare gjennom sonatane for fiolin og obligat tasteinstrument av Christian Ernst Graaf. Sonatane er morosame – dei er små og enkle, men har drag av større anlagt klassisk stil. Det læt beint fram som eit tomannsorkester! Christinegaard Hovedgaard i Sandviken held ope frå kl. 12 og har servering i kafeen. Stolane står sjølvsagd med god avstand frå kvarandre – alt ligg dimed til rette for ei spanande og trygg konsertoppleving komande sundag kl. 14.

Christinegaard Hovedgaard i Sandviken held ope frå kl. 12 og har servering i kafeen. Stolane står sjølvsagd med god avstand frå kvarandre – alt ligg dimed til rette for ei spanande og trygg konsertoppleving komande sundag kl. 14.

Bergen Barokk på Christinegaard Hovedgaard

Søndag 28.2 kl. 14.00 blir det konsert med Bergen Barokk. Det er far, sønn og gudfar Bach og Telemann som er i fokus i et program med triosonater av de tyske mesterne. Kafeen er åpen og med hensyn og avstand ligger alt til rette for en fin ettermiddag i de fine stuene.

I Bergen Barokk finner du

Frode Thorsen, blokkfløyter
Stefan Lindvall, fiolin
Siri Hilmen, cello
Hans Knut Sveen, cembalo

Konserten arrangeres med støtte fra Kulturrådet, Bergen kommune og Vestland fylke.

Velkommen til Christinegaard Hovedgaard!

Kafébarokk utsatt

Den planlagte konserten «Kafébarokk» ble til slutt ikke mulig å gjennomføre på planlagt dato som var 14.2. Så snart smittevern tillater det sikter vi på arrangement, helst som live konsert, alternativt strømmet.

Hold deg orientert her eller på våre Facebook-sider.

Godt nyttår!

Christinegaard Hovedgaard (foto H.K.Sveen)

Med optimistiske planer for konsertserien tar vi fatt på 2021. Merk at planene du finner i kolonnen til høyre avhenger av hvordan smittesituasjon og tiltak vil være til en hver tid. Derfor, følg med her og/eller på Antikk Musikks Facebookside for å holde deg orientert. Ønsker du å motta konsertvarsel på e-post kan du skrive en kort melding til konsertvarsel@antikkmusikk.com.

Velkommen!