MOGNE FRUKTER

Sundag 28. november kl. 14.00, Christinegaard Hovedgaard

Sjur Haga Bringeland, blokkfløyter
Stefan Lindvall, barokkfiolin
Siri Hilmen, barokkcello
Daniel Tang Gundersen, cembalo

Under konserten denne sundagen utvidar blokkfløytisten og cembalisten i The Ladys Entertainment kjernebesetninga si til òg å omfatta fiolin og cello. I denne konstellasjonen vil ensemblet framføra triosonatar av dei to store tyskarane av 1685-generasjonen: Johann Sebastian Bach og Georg Friedrich Händel.

Som form sette triosonaten store krav til komponisten. Dei to toppstemmene skulle nemleg handsamast mest mogleg likeverdig, i tillegg til at basso continuo-stemma (cello og cembalo) òg skulle ta del i det melodiske forløpet, altså ikkje berre fungera som akkompagnement.

Bach og Händel var begge geniale når det galt å kombinera songlege melodiar med grundig utarbeidd polyfoni. Verka deira kan difor med rette kallast den barokke trioformas mest mogne frukter.

Christinegaard opnar kl. 12 på sundagar, og i kafeen er der servering.

Foreningen Antikk Musikk blir støtta av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

BACH PÅ YMSE VIS

Sundag 14. november kl. 14.00, Christinegaard Hovedgaard

Stefan Lindvall, barokkfiolin
Hans Gunnar Hagen, barokkbratsj
Ingrid E. Hagen, cembalo

Johann Sebastian Bach (1685–1750) er mellom komponistane som skreiv musikk så rik på kompositorisk substans at han fungerer i dei fleste former. Verka «overlever» sjølv dei underlegaste arrangement – tenk berre på bruken av hans greatest hits i alt frå dataspel til pop og hiphop!

Vel, så outrert blir det ikkje denne sundagen på Christinegaard Hovedgaard. Men konserten byr på overraskingar der publikum nok vil nikka attkjennande til mange av nummera, som musikarane har omarbeida i ny klangbunad for instrumenta sine fiolin, bratsj og cembalo. Slikt var elles ikkje framandt for organisten og cembalisten Bach, som sjølv arrangerte musikken til komponistkollegaar han sette spesielt pris på til sitt instrument.

Christinegaard opnar kl. 12 på sundagar, og i kafeen er der servering.

Foreningen Antikk Musikk blir støtta av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

Purcell og geitelokk

Anette Bjørnenak ha samlet Silje Solberg og Hans Knut Sveen i en barokk folketrio når de spiller på Christinegaard Hovedgaard søndag 7.11 kl 14.00. De skifter mellom norske toner til engelsk komponert musikk og blander hardingfele, blokkfløyter og cembalo i en herlig mix, slik vi kjenner det igjen fra Bjørnenaks prosjekter under navnet FolkeBarokk. 

Foreningen Antikk Musikk støttes av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

IBERISK FLAMBOYANCE

Christinegaard Hovedgaard
Søndag 31. oktober, kl 14.

Luana Gundersen, traverso
Ines Maidre, cembalo

Med utgangspunkt i komponisten Domenico Scarlattis musikk vil programmet kaste lys over et fargerikt kapittel i europeisk musikkhistorie  som leder oss til  rytmer, harmonier og danser fra den iberiske halvøy.  I løpet av sin langvarig tjeneste som hoffmusiker ved kongehusene i Portugal og Spania absorberte Scarlatti i sin musikk karakteristiske stiltrekk fra den iberiske folkemusikken, bl.a. imitasjoner av lyden av kastanjetter og spanske gitarer, friske modulasjoner etc. Samtidig satte han med sine italienske røtter dype spor i iberisk tangentmusikk. Særlig hos spanske Antonio Soler og portugisiske Seixas høres tydelige spor av Scarlattis innflytelse i virtuositet og uredde bruk av tangenter.  Fløytesonatene av A. Rodil og F.X.Baptista tilhører en litt senere epoke og bærer allerede tegn på klassisisme tidens eleganse.

Foreningen Antikk Musikk støttes av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

Kveldstonar

Konsert på Christinegaard Hovedgaard, søndag 24. oktober kl 14.00.

Berit Opheim, song
Aasmund Rognøy-Kaldestad, song
Nils Økland, feler
Thor-Harald Johnsen, lutt og teorbe
Mikko Perkola, viola da gamba
Regi: Tore Nysæther

Programmet består av engelske songar frå 1500 og 1600-tallet, av komponistane Henry Purcell, Thomas Champion og John Dowland, saman med norske seinmiddelalder-balladar. 

Songane vert bundne saman med ein tekst som skildrar dei siste timane til ein navnlaus person. Songane er tematisk bunde saman og handlar om undring og betraktningar omkring døden, men her er også tilbakeblikk på eit levd liv.

Christinegaard Hovedgaard er open frå kl. 12. I kafeen er det servering.

Konserten varer ca 70 minutt

Billetter: 200,-/100,- (studenter)

Foreningen Antikk Musikk blir støtta av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

GRAAF OG GARNITYR

Søndag 10. oktober kl. 14.00, Christinegaard Hovedgaard
Stefan Lindvall, fiolin og Ingrid E. Hagen, cembalo

Stefan Lindvall og Ingrid E. Hagen fortsetter føljetongen med Christian Ernst Graaf (1723–1804) og garnityr. Både Graafs far og bror var musikere og komponister, og vi får høre musikk fra dette lille Graaf-dynastiet i både senbarokk og tidlig klassisk stil fra Nord-Tyskland.

Ingrid Eriksen Hagen og Stefan Lindvall

De to musikerne byr på både eleganse og virtuositet, følsomhet og affeksjon. Dessuten får vi høre musikk av Christoph Graupner (1683–1760), en begavet komponist som levde sitt tilbaketrukne liv ved hoffet til landgreve Ernst Ludwig av Hessen-Darmstadt.

Christinegaard holder åpent fra kl. 12. I kafeen er det servering.

Billetter: 200,-/100,- (studenter)

Foreningen Antikk Musikk blir støtta av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

Dans i kirken…

Bergen domkirke, 5. september kl. 15:00 (MERK STED OG TID!)
Musica Celines spiller dansemusikk

Musica Celines, det vil si tre av musikerne som spiller 5. sept.

Michael Praetorius og Georg Philip Telemann er begge kjent for å ha vært blant sin tidsalders mest varierte og produktive komponister. På denne konserten blir det presentert et utvalg danser fra samlingen «Terpsichore» av Praetorius, arrangert spesielt for Musica Celines. Dette blir kombinert med kammermusikk for varierte besetninger av Telemann.

Medvirkende:

Cecilie Haukedal Naismith – blokkfløyter
Hilary Foster – fiolin
Bodil Erdal – cello
Gregory Koeller – kontrabass
Ines Maidre-Aarvik – cembalo

Foreningen Antikk Musikk støttes av Kulturrådet, Bergen kommune, Bergens Riksmålsforening og Fond for utøvende kunstnere.

Blokkfløyter i trio

Søndag 6. juni kl. 14, Christinegaard Hovedgaard

Bergen Barokk og Currentes i samspill.

Fra Michael Praetorius’ Syntagma Musicum, 1619. Kilde: Wikipedia

Når Bergen Barokk og Currentes arbeider sammen, er det – av naturlige grunner – «blokkfløytebonanza» i én eller annen forstand. Det henger ikke bare sammen med hvordan lederne i de to ensemblene, Jostein Gundersen og Frode Thorsen, trakterer instrumentet. Det faktum at disse to er i besittelse av sikkert bortimot 50 blokkfløyter til sammen, spiller også en rolle. Når de i tillegg er ivrige pådrivere og undervisere i blokkfløytespill, i både gammel og (helt) ny musikk, blir det fest når de samler studenter – tidligere og nåværende – i et aldri så lite blåsertreff. 

Siden pandemien denne gangen sørger for å begrense antall blokkfløytister i festen, er det ikke desto mindre spesielt hyggelig å invitere til en spesielt mangfoldig konsert, der programmet strekker seg fra renessansen og helt frem til året 1932, da Paul Hindemiths komponerte sin Abendkonzert Nr. 5 for tre blokkfløyter. I denne trioen, så vel som i andre stykker, medvirker blokkfløytisten Sjur Haga Bringeland.

I barokkdelen av søndagens program supplerer cellist Siri Hilmen og cembalist Hans Knut Sveen de tre blokkfløytistene, med støtte i akkordimprovisert akkompagnement, eller basso continuo, som det heter på barokkdialekt. Sprudlende musikk av Georg Philipp Telemann og Arcangelo Corelli kan i seg selv være grunn nok til å oppsøke Christinegaard Hovedgaard i Sandviken. Men de serverer deg også smakfullt tilbehør til musikken, om det så er kake, varmlunsj, kaffe eller et ørlite glass bobler som frister. 

Christinegaard holder åpent fra kl. 12, og i kafeen er det servering. Stolene står selvfølgelig med behørig avstand fra hverandre – alt ligger dermed til rette for en spennende og trygg konsertopplevelse.